Swansea mot Southampton: Under/Over betting tips

Begge lag til å score

Begge Swansea og Southampton til å score i kampen: 30.98%
Bare ett eller ingen fra Swansea og Southampton til å score i kampen: 69.02%

Over / Under 2.5 mål i kampen

Mindre enn 2.5 mål i kampen mellom Swansea og Southampton: 72.57%
Mer enn 2.5 mål i kampen mellom Swansea og Southampton: 27.43%

Asian antall mål – Alternativer

Mindre enn 0.5 mål i kampen mellom Swansea og Southampton: 14.73%
Mer enn 0.5 mål i kampen mellom Swansea og Southampton: 85.27%

Mindre enn 1.5 mål i kampen mellom Swansea og Southampton: 44.35%
Mer enn 1.5 mål i kampen mellom Swansea og Southampton: 55.65%

Mindre enn 3.5 mål i kampen mellom Swansea og Southampton: 89.65%
Mer enn 3.5 mål i kampen mellom Swansea og Southampton: 10.35%

Mindre enn 4.5 mål i kampen mellom Swansea og Southampton: 96.91%
Mer enn 4.5 mål i kampen mellom Swansea og Southampton: 3.09%

Mindre enn 5.5 mål i kampen mellom Swansea og Southampton: 99.27%
Mer enn 5.5 mål i kampen mellom Swansea og Southampton: 0.73%

Antall mål i kampen

Under to mål i kampen mellom Swansea og Southampton: 44.35%
To eller tre mål i kampen mellom Swansea og Southampton: 45.30%
Over tre mål i kampen mellom Swansea og Southampton: 10.35%

Totalt antall mål / Begge lag scorer

Mer enn 2.5 mål og Begge lag scorer i kampen mellom Swansea og Southampton: 19.22%
Mindre enn 2.5 mål og Begge lag scorer i kampen mellom Swansea и Southampton: 11.76%
Mer enn 2.5 mål og bare et lag til å score i kampen mellom Swansea og Southampton: 8.20%
Mindre enn 2.5 mål og bare ett eller ingen til å score i kampen mellom Swansea og Southampton: 60.81%

Exact antall mål

Ingen mål scoret i kampen mellom Swansea og Southampton: 14.73%
Exact ett mål scoret i kampen mellom Swansea og Southampton: 29.62%
Exact to mål scoret i kampen mellom Swansea og Southampton: 28.22%
Exact tre mål scoret i kampen mellom Swansea og Southampton: 17.08%
Exact fire mål scoret i kampen mellom Swansea og Southampton: 7.26%
Exact fem mål scoret i kampen mellom Swansea og Southampton: 2.35%
Exact sex mål scoret i kampen mellom Swansea og Southampton: 0.59%
Sju eller mer mål scoret i kampen mellom Swansea og Southampton: 0.14%

Lag til å score

Begge Swansea og Southampton til å score mål i kampen: 30.98%
Ingen av Swansea og Southampton til å score mål i kampen: 14.73%
Bare Swansea til å score mål i kampen: 43.90%
Bare Southampton til å score mål i kampen: 10.38%

Holde nullen

Swansea – Ja: 58.64%
Swansea – Nei: 41.36%
Southampton – Ja: 25.11%
Southampton – Nei: 74.89%

Totalt antall lagmål

Swansea til å score mer enn 0.5 mål i kampen: 74.89%
Swansea til å score mindre enn 0.5 mål i kampen: 25.11%
Swansea til å score mer enn 1.5 mål i kampen: 38.09%
Swansea til å score mindre enn 1.5 mål i kampen: 61.91%
Swansea til å score mer enn 2.5 mål i kampen: 13.42%
Swansea til å score mindre enn 2.5 mål i kampen: 86.58%
Swansea til å score mer enn 3.5 mål i kampen: 3.37%
Swansea til å score mindre enn 3.5 mål i kampen: 96.63%

Southampton til å score mer enn 0.5 mål i kampen: 41.36%
Southampton til å score mindre enn 0.5 mål i kampen: 58.64%
Southampton til å score mer enn 1.5 mål i kampen: 9.35%
Southampton til å score mindre enn 1.5 mål i kampen: 90.65%
Southampton til å score mer enn 2.5 mål i kampen: 1.35%
Southampton til å score mindre enn 2.5 mål i kampen: 98.65%
Southampton til å score mer enn 3.5 mål i kampen: 0.14%
Southampton til å score mindre enn 3.5 mål i kampen: 99.86%

Swansea – Eksakt antall mål

Swansea scorer ikke i kampen: 25.11%
Swansea scorer exact ett mål i kampen: 36.79%
Swansea scorer exact to mål i kampen: 24.67%
Swansea scorer tre eller mer i kampen: 13.42%

Southampton + Eksakt antall mål

Southampton scorer ikke i kampen: 58.64%
Southampton scorer exact ett mål i kampen: 32.01%
Southampton scorer exact to mål i kampen: 8.00%
Southampton scorer tre eller mer i kampen: 1.35%