Aston Villa mot Norwich: Under/Over betting tips

Begge lag til å score

Begge Aston Villa og Norwich til å score i kampen: 29.44%
Bare ett eller ingen fra Aston Villa og Norwich til å score i kampen: 70.56%

Over / Under 2.5 mål i kampen

Mindre enn 2.5 mål i kampen mellom Aston Villa og Norwich: 81.36%
Mer enn 2.5 mål i kampen mellom Aston Villa og Norwich: 18.64%

Asian antall mål – Alternativer

Mindre enn 0.5 mål i kampen mellom Aston Villa og Norwich: 20.92%
Mer enn 0.5 mål i kampen mellom Aston Villa og Norwich: 79.08%

Mindre enn 1.5 mål i kampen mellom Aston Villa og Norwich: 55.08%
Mer enn 1.5 mål i kampen mellom Aston Villa og Norwich: 44.92%

Mindre enn 3.5 mål i kampen mellom Aston Villa og Norwich: 94.19%
Mer enn 3.5 mål i kampen mellom Aston Villa og Norwich: 5.81%

Mindre enn 4.5 mål i kampen mellom Aston Villa og Norwich: 98.57%
Mer enn 4.5 mål i kampen mellom Aston Villa og Norwich: 1.43%

Mindre enn 5.5 mål i kampen mellom Aston Villa og Norwich: 99.73%
Mer enn 5.5 mål i kampen mellom Aston Villa og Norwich: 0.27%

Antall mål i kampen

Under to mål i kampen mellom Aston Villa og Norwich: 55.08%
To eller tre mål i kampen mellom Aston Villa og Norwich: 39.11%
Over tre mål i kampen mellom Aston Villa og Norwich: 5.81%

Totalt antall mål / Begge lag scorer

Mer enn 2.5 mål og Begge lag scorer i kampen mellom Aston Villa og Norwich: 15.56%
Mindre enn 2.5 mål og Begge lag scorer i kampen mellom Aston Villa и Norwich: 13.88%
Mer enn 2.5 mål og bare et lag til å score i kampen mellom Aston Villa og Norwich: 3.08%
Mindre enn 2.5 mål og bare ett eller ingen til å score i kampen mellom Aston Villa og Norwich: 67.48%

Exact antall mål

Ingen mål scoret i kampen mellom Aston Villa og Norwich: 20.92%
Exact ett mål scoret i kampen mellom Aston Villa og Norwich: 34.16%
Exact to mål scoret i kampen mellom Aston Villa og Norwich: 26.28%
Exact tre mål scoret i kampen mellom Aston Villa og Norwich: 12.83%
Exact fire mål scoret i kampen mellom Aston Villa og Norwich: 4.39%
Exact fem mål scoret i kampen mellom Aston Villa og Norwich: 1.16%
Exact sex mål scoret i kampen mellom Aston Villa og Norwich: 0.23%
Sju eller mer mål scoret i kampen mellom Aston Villa og Norwich: 0.04%

Lag til å score

Begge Aston Villa og Norwich til å score mål i kampen: 29.44%
Ingen av Aston Villa og Norwich til å score mål i kampen: 20.92%
Bare Aston Villa til å score mål i kampen: 24.49%
Bare Norwich til å score mål i kampen: 25.15%

Holde nullen

Aston Villa – Ja: 45.40%
Aston Villa – Nei: 54.60%
Norwich – Ja: 46.07%
Norwich – Nei: 53.93%

Totalt antall lagmål

Aston Villa til å score mer enn 0.5 mål i kampen: 53.93%
Aston Villa til å score mindre enn 0.5 mål i kampen: 46.07%
Aston Villa til å score mer enn 1.5 mål i kampen: 17.06%
Aston Villa til å score mindre enn 1.5 mål i kampen: 82.94%
Aston Villa til å score mer enn 2.5 mål i kampen: 3.49%
Aston Villa til å score mindre enn 2.5 mål i kampen: 96.51%
Aston Villa til å score mer enn 3.5 mål i kampen: 0.50%
Aston Villa til å score mindre enn 3.5 mål i kampen: 99.50%

Norwich til å score mer enn 0.5 mål i kampen: 54.60%
Norwich til å score mindre enn 0.5 mål i kampen: 45.40%
Norwich til å score mer enn 1.5 mål i kampen: 16.89%
Norwich til å score mindre enn 1.5 mål i kampen: 83.11%
Norwich til å score mer enn 2.5 mål i kampen: 3.23%
Norwich til å score mindre enn 2.5 mål i kampen: 96.77%
Norwich til å score mer enn 3.5 mål i kampen: 0.41%
Norwich til å score mindre enn 3.5 mål i kampen: 99.59%

Aston Villa – Eksakt antall mål

Aston Villa scorer ikke i kampen: 46.07%
Aston Villa scorer exact ett mål i kampen: 36.88%
Aston Villa scorer exact to mål i kampen: 13.56%
Aston Villa scorer tre eller mer i kampen: 3.49%

Norwich + Eksakt antall mål

Norwich scorer ikke i kampen: 45.40%
Norwich scorer exact ett mål i kampen: 37.71%
Norwich scorer exact to mål i kampen: 13.66%
Norwich scorer tre eller mer i kampen: 3.23%